Stockholm jämnat med marken!

 
Jag har kanske berättat det förut men tar det igen. 1995 hade jag en dröm att Stockholm jämnats med marken. Jag frågade Gud varför och hur detta hade kunnat ske. Han svarade, -för att människor ville vara gud och vägrade lära sig av sina misstag. Man hade gjort sig egna avgudar och ja-till-livet hade backat för populistiska vindar. Ingen stod upp för sanning och rätt längre. Jag försökte hitta några överlevande men fann inga 😪
 
Jag varken kan eller får berätta allt jag ser i förväg. Gud ger alltid människor massor med chanser men när dörren stängs igen är nådatiden ute. Det är inte upp till mig att avgöra tider och stunder. Däremot måste jag leva som Gud säger för att kunna rädda människor och riken från att falla. Likt väktare på muren står vi sanningsprofeter över jorden och håller vakt dygnet runt. 
Bilden har inget med texten att göra  😫
 
"Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.” (1 Pet 5:8). Han söker deperat och vill ha full kontroll över denna jord och han angriper där han kan för att realisera sin plan, men för alla dem med ett hjärta för Gud är det möjligt att stå emot djävulen. https://aktivkristendom.se/vad-sager-bibeln-om-satan
 
Stockholm är ett Sodom & Gomorra där perversioner rider etablissemangen. Att Palme skulle dö var också förutsägelse. Det finns andra tidens tecken som visar att många ledare faller i höst. Journalister drabbas av hjärtinfarkter då de stressar ihjäl sig för att hitta det stora scoopet. 
 
Jag förutsåg sommarens bränder redan i Januari 2018 och alla mina Profetior har stämt. Att människor inte vill lyssna är inte mitt ansvar. Jag är som sagt bara budbäraren och inget annat. Tar man inte emot den Gud har sänt tar man inte heller emot Gud". 
 
Matteus 10:40-42
 
Den som tager emot eder, han tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig. Den som tager emot en profet, därför att det är en profet, han skall få en profets lön; och den som tager emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön. Och den som giver en av dessa små allenast en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge -- sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.»
 

Dagens bibeltext från Malaki 3:5!

"Ja, jag skall komma till eder för att hålla dom, och jag skall vara ett snarfärdigt vittne mot trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare, så ock mot dem som förhålla dagakarlen hans lön eller förtrycka änkan och den faderlöse eller vränga rätten för främlingen, men icke frukta mig, säger HERREN Sebaot".
 
När jag tjänat överheten som slagit, förtryckt, förtalat och på annat sätt förminskat Guds Profet har jag känt Hans vrede. Men jag har förlåtit dem alla och aldrig glömt. Vi är många i Sverige som utstått förtryck, lögner, svek och smärtor. Nu kommer vår upprättelse.
 
Tack Herre för att du hämnas de orättfärdiga och onda i Jesu namn, Amen. 😇